Regulamin sklepu internetowego DOZAMECH

§ 1. Dane rejestrowe


Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.dozamech.pl prowadzony jest przez:  DOZAMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.  z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 49, w miejscowości 63-430 Odolanów. NIP 6222782319, REGON 302307839.

§ 2. Ceny


Wszystkie podane ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23% . Kwoty podane są w złotych polskich. Jesteśmy płatnikiem VAT i na zakupiony towar wystawiamy fakturę.

§ 3. Prawo zwrotu


Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

§ 4. Sposób i miejsce składania reklamacji


Reklamacje i zwroty należy kierować na adres: Reklamacje można kierować również w formie elektronicznej na adres dozamech@post.pl

§ 5. Kwestie nieuregulowane


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.

§ 6. Właściwość sądu


Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Produkt został dodany do koszyka
Proszę wybrać opcje produktu